โรคโคโรนาหรือที่เราเรียกว่า  โควิด 19

การให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผ่านทางผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจสายพันธ์ใหม่  ที่กำลังระบาดไปทั่วโรค  คือ โรคโคโรนา  หรือที่เราเรียกว่า  โควิด 19

วันนี้ผู้นำของหมู่บ้านได้แจ้งประชาสัมพันธ์  ด้วยรถแห่เครื่องเสียง  โดยผู้นำได้กล่าวว่าที่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์แบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชาวบ้านไปแออัดกัน  ยิ่งจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผู้นำได้วิ่งรถรอบหนึ่งให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวนั่งหน้าบ้านหรือหยุดกิจกรรมต่างๆเพื่อรอรับฟัง  ฉันเองก็หยุดทำงานบ้านเพื่อที่จะมารอฟังรถประชาสัมพันธ์รอบสองที่จะวิ่งมา 

สักครู่ก็ได้ยินเสียงประกาศของผู้นำมาตามเสียงลำโพง  โดยพูดแนะนำให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ให้เราทุกคนหยุดอยู่บ้าน  อย่าออกไปไหนมาไหนหากไม่จำเป็น เพราะโรคระบาดโคโรนาสายพันธ์ใหม่นี้ติดต่อทางเดินหายใจ  พวกเรา  ควรหยุดอยู่บ้าน  หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย  สวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้าเวลาพูดคุยกับผู้อื่น  ให้ทุกคนหมั่นล้างมือบ่อย  รักษาร่างกายให้แข็งแรง 

หากมีอาการไข้สูง  ไอ  หายใจไม่ออกให้รีบไปพบหมอทันที  รวมทั้งผู้นำได้ประกาศต่อว่า  หากมีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  ให้แจ้งผู้นำให้ทราบด้วย  และกักตัวเอง 14  วัน  การกักตัวเองก็คือไม่อยู่ร่วมกับคนในรอบครัว  แยกตัวเองออกไปอยู่คนเดียวจนกว่าจะคบ  ถ้าไม่เป็นอะไรค่อยอกมาพบคนอื่น

ฉันนั่งฟังจนรถแล่นผ่านเลยหน้าบ้านไป  ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น  และได้เห็นถึงความใส่ใจของผู้นำในการดูแลลูกบ้าน  ถึงแม้นว่าเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆทางทีวีแล้วก็ตาม  ที่มีการเสนอข่าวถึงความร้ายแรง  รวมทั้งวิธีป้องกันตัวเอง  การมาแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รู้เพิ่มอีกทาง  ก็เป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงโรคร้ายนี้มากขึ้น  ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เราได้ดูแลป้องกันตัวเองเพิ่ม  ให้รู้ว่าไม่ใช่โรคติดต่อธรรมดาทั่วไปแล้ว  ทุกคนทุกภาคส่วนให้ความสนใจให้ความร่วมมือกันมากขึ้น 

พวกเราเองก็พยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุด  สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้าน  หมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหลังจากที่เราหยิบจับสิ่งของ  การทานอาหารกับคนในครอบครัวก็ใช้ช้อนกลางตักอาหาร อาหารก็ต้องอุ่นให้ร้อน  พยายามกินอาหารที่เราทำเอง  ประกอบเองจะดีที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้

พวกเราทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเราจึงจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้กันไปได้  ให้หยุดอยู่บ้านเพราะชีวิตคนเรามีชีวิตเดียว  ส่วนเงินทอง  หากเราไม่เป็นอะไรไปเราหาใหม่ได้  นอกจากจะช่วยตัวเองไม่ให้ได้รับเชื้อยังช่วยสังคมโดยการไม่ไปเพิ่มเชื้อให้คนอื่นด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  ชุดตรวจ hiv